هیدرودرمی

هیدرودرمی پوست یا آبرسانی به پوست باعث افزایش شادابی ، طراوات و جوانسازی پوست می شود. آفتاب سوختگی، رژیم‌هایی غذایی نادرست، مراقبت‌های غیرقابل قبول از پوست باعث خشکی و پوسته پوسته شدن وکمبود هیدروژن پوست می‌شود.هر گونه کمبود هیدروژن در پوست و آفتاب سوختگی و دیگر مشکلات پوست می‌تواند بوسیله روش هیدرودرمی میکرودرم آبریژن درمان شود. این روش همچنین می‌تواند باعث لطافت و نرمی پوست شود و هر گونه چین وچروک وخطوط ظریف روی پوست را از بین ببرد.