آراف ترماژ

لاغری موضعی با دستگاه RF

همزمان با اینکه سلول های چربی را از بین می برد. با تاباندن امواج رادیوفرکونسی موجب می شود تا پوست همان ناحیه سفت شود. همچنین از شل شدن و افتادگی پوست بعد از اینکه چربی ها حذف
شد جلوگیری می کند